Kindcentrum Werelds Vianen

Goed voorbereid op weg naar de basisschool

Wij werken met Piramide, een methode voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). Zo bieden we een omgeving waarin we op een positieve manier de ontwikkeling stimuleren op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De groepsruimtes van alle groepen zijn ingericht als een rijke speelomgeving waarin kinderen in hun spel steeds iets nieuws leren. Onze pedagogisch medewerkers bieden een vaste dagstructuur aan met activiteiten die aansluiten bij de leeftijd van het kind. Zo weet je kind precies waar het aan toe is.

Bij de overdracht op de locatie vertellen wij je wat je kind die dag heeft gedaan en welke activiteiten je eventueel thuis ook kunt doen. Of bepaalde liedjes die je thuis ook kunt zingen. Het effect van VVE neemt daardoor toe.

VVE indicatie

Een aantal kinderen kunnen met een VVE-indicatie instromen in de peutergroep. Dit zijn kinderen met een dreigende taal- of ontwikkelachterstand. De indicering wordt uitgevoerd door het consultatiebureau.

Kinderen met een VVE-indicatie volgen hetzelfde programma als de andere peuters. Indien nodig krijgen zij extra taal aangeboden door middel van ‘tutoring’. De pedagogisch medewerker neemt dan een individueel kind of een klein groepje kinderen bij zich en biedt extra taalactiviteiten aan. Hierdoor leert het kind de (Nederlandse) taal beter begrijpen en beheersen.

De ontwikkeling van de kinderen met een VVE-indicatie wordt regelmatig getoetst. We streven ernaar dat het kind zonder of met een zo klein mogelijke taalachterstand naar de basisschool gaat. De kans op een succesvolle schoolcarrière wordt hierdoor sterk vergroot.