Powered by JS Network Solutions

KDV Kruimel

Kinderdagverblijf Kruimelkruimel fietsjes
LRKP nummer: 221572442      bekijk inspectierapport GGD

Aimé Bonnastraat 8, 4132 CD Vianen
Telefoon: Vlinder 0347 - 366652, Kikker 0347 - 366653, Vogel 0347 - 366654, Konijn 0347 - 366655
E-mail: kruimel@kinderopvangvianen.nl 

Kruimel is een officieel erkende VVE locatie, voor begeleiding van kinderen met een taalachterstand. Meer informatie over VVE vindt u op de website van de onderwijsinspectie.

Kruimel heeft drie verticale groepen voor kinderen van 8 weken tot 3 jaar, elk onder begeleiding van drie pedagogisch medewerkers. Kruimel heeft een peutergroep voor kinderen van 3 tot 4 jaar.

Tussen de groepsruimtes heeft Kruimel een verbindende speelhal, waar groepsoverschrijdende activiteiten plaatsvinden. De activiteiten passen bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

Kruimel heeft een natuurtuin, met voldoende speelmateriaal waar de kinderen lekker buiten kunnen spelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze plaatsingsmedewerker Harriëtte van Empel via telefoon 0347 - 36 66 78 of e-mail h.vanempel@kinderopvangvianen.nl.