Powered by JS Network Solutions

KDV Klein Duimpje

Kinderdagverblijf Klein Duimpjeklein duimpje
LRK: 203208663     bekijk inspectierapport GGD

Het Slijk 5, 4133 EA Vianen
Telefoonnummers: Klein Duimpje I 0347 366687, Klein Duimpje II 0347 366688
E-mail: kleinduimpje@kinderopvangvianen.nl 

Klein Duimpje heeft twee verticale groepen, voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers. De groepen hebben een eigen ruimte en eigen slaapkamers.

Klein Duimpje maakt gebruik van de gym- en speelzaal van de naastgelegen basisschool voor uitdagende spel- en beweegactiviteiten. Het aanbod van activiteiten past bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

De buitenruimte van Klein Duimpje heeft voldoende speelmateriaal en biedt de mogelijkheid om themagerichte activiteiten te doen. 

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor: 0347 366660.