Powered by JS Network Solutions

BSO De Duim

cirkel bso de duimBSO De Duim
LRKP nummer: 193758593             bekijk inspectierapport GGD

De Looch 11, 4133 DK Vianen
Telefoon: Bambini's 0347 - 366692, Beestenboel 0347 - 366693, Boefjes 0347 - 366694
E-mail: deduim@kinderopvangvianen.nl 

Bij BSO De Duim zijn drie groepen die worden begeleid door twee tot vier pedagogisch medewerkers, afhankelijk van het aantal kinderen dat aanwezig is.

BSO De Duim heeft een grote centrale speelhal, die de verbindende ruimte is tussen de groepsruimtes. Het is ook de plaats waar locatiebrede activiteiten worden georganiseerd. De kinderen maken keuzes en hebben invloed op het activiteitenprogramma. De Duim beschikt over een eigen kooklokaal, waar de kinderen onder begeleiding kunnen koken en bakken.

De buitenspeelruimtes van De Duim, bestaand uit diverse pleinen en groenvoorzieningen, zijn geschikt voor veel sport- en spelactiviteiten. BSO De Duim heeft ook een fraaie binnentuin met daarin een aantal moestuintjes.

Twee keer per week is er een extra sportactiviteit voor de kinderen, die plaatsvindt op de velden van voetbalvereniging Brederodes. SKV ging werkt hiervoor samen aan met Sportservice Vianen en de voetbalvereniging. Kinderen kunnen zo kennismaken met allerlei verschillende sporten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze plaatsingsmedewerker Wendy Rossell via telefoon 
0347 - 36 66 65 of e-mail w.rossell@kinderopvangvianen.nl