Powered by JS Network Solutions

Vestigingen


Wij kennen een uniforme werkwijze in de organisatie. Toch heeft elke vestiging een eigen uitstraling, niet alleen door de ligging en de ruimtes, maar ook door de kinderen die er komen en de pedagogisch medewerkers die er werken. Op deze webpagina's vindt u algemene informatie over BSO's en kinderdagverblijven, locatiespecifieke informatie vindt u door op de vestiging te klikken. 

Zowel voor BSO als kinderdagopvang geldt:
- Goede communicatie over uw kind tussen u en onze pedagogisch medewerkers is evident.
- Voorafgaand aan de opvang komt uw kind bij ons wennen, het wenproces bespreken wij met u.
- Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich bij ons veilig en vertrouwd voelt.
- Wij kijken naar het welbevinden en naar de ontwikkeling van uw kind.
- Buitenspelen doen de kinderen in principe elke dag.
- Elk kind heeft een eigen mandje voor persoonlijke spullen, zoals reservekleding.
- Komt iemand anders dan een van de ouders uw kind ophalen, dan kan dat alleen als hierover vooraf een duidelijke
  afspraak is gemaakt met de pedagogisch medewerkers.
- Incidentele extra opvang of een opvangdag ruilen kan alleen op de eigen groep van uw kind, als de
  bezetting dat toelaat.