Oudercommissie

Een organisatie als SKV kan niet zonder een goede oudercommissie (OC). De OC van SKV bestaat uit een groep enthousiaste, betrokken ouders die zich inzet om onze kwaliteit en dienstverlening te verbeteren. Wij zijn erg blij met de rol die de OC op dit gebied speelt.

Op grond van de Wet kinderopvang heeft de OC o.a. adviesrecht op het gebied van kwaliteit en het pedagogisch beleid. De OC biedt ons bovendien informatie over aandachtspunten, zaken die spelen bij ouders of kinderen, ze dragen ideeën aan en helpen bij het organiseren van ouderavonden. De OC vormt eigenlijk de schakel tussen ouders en de organisatie. 
De leden van onze OC zijn begin 2017:
- Wietske Dohmen, voorzitter en vertegenwoordiger van KDV Duimelotje en BSO Egbertus
- Simone Visser, secretaris en vertegenwoordiger van KDV Duimelotje
- Bart Kloosterman, penningmeester en vertegenwoordiger van BSO De Rank
- Erik Reinders, lid en vertegenwoordiger van BSO De Duim
- Fred Doeland - lid en vertegenwoordiger van BSO De Duim
- Michael Sengers, lid en vertegenwoordiger van KDV Kruimel & BSO Kidzkeet
- Sabine Mazee, lid en vertegenwoordiger van KDV Duimelotje
- vacature BSO De Vos
- vacature KDV Klein Duimpje
Als u vragen hebt voor de OC, spreekt u dan een van de OC-leden aan op de locatie. De OC heeft ook een eigen e-mailadres: oudercommissie@kinderopvangvianen.nl 

De OC vergadert tien keer per jaar. Het laatst vastgestelde verslag van de vergadering van de OC kunt u hier lezen. Wilt u inzicht in oudere verslagen? Stuurt u dan een e-mail naar k.timmer@kinderopvangvianen.nl en leg uw vraag voor.