Powered by JS Network Solutions

Oudercommissie

Een organisatie als SKV kan niet zonder een goede oudercommissie (OC). De OC van SKV bestaat uit een groep enthousiaste, betrokken ouders die zich inzet om onze kwaliteit en dienstverlening te verbeteren. Wij zijn erg blij met de rol die de OC op dit gebied speelt.

Op grond van de Wet kinderopvang heeft de OC o.a. adviesrecht op het gebied van kwaliteit en het pedagogisch beleid. De OC biedt ons bovendien informatie over aandachtspunten, zaken die spelen bij ouders of kinderen, ze dragen ideeën aan en helpen bij het organiseren van ouderavonden. De OC vormt eigenlijk de schakel tussen ouders en de organisatie.
 
De leden van onze OC zijn begin 2018:

Fred Doeland -  BSO de Duim
Bart Kloosterman - BSO De Rank
Simone Visser - KDV Duimelotje en BSO De Duim
Adrie Copier - KDV Klein Duimpje
Martin Pouw - KDV Klein Duimpje
Michael Sengers -BSO Kidzkeet
Lianne Meppelink - Peuterclub De Zonnestraaltjes
Minouk van Putten - Peuterclub 't Kleine Vosje
Nynke de Jong - Peuterclub De Zijderupsjes
Ban Ronteltap - KDV Duimelotje

- vacature BSO De Vos
- vacature KDV Kruimel
- vacature BSO Egbertus
- vacature BSO Herédium

Als u vragen hebt voor de OC, spreekt u dan één van de OC-leden aan op de locatie. De OC heeft ook een eigen mailadres: oudercommissie@kinderopvangvianen.nl

De OC vergadert tien keer per jaar. Het laatst vastgestelde verslag van de vergadering van de OC kunt u hier lezen. Wilt u inzicht in oudere verslagen? Stuurt u dan een e-mail naar m.vandijk@kinderopvangvianen.nl en leg uw vraag voor.