Powered by JS Network Solutions

Kinderdagopvang (KDO)

Een kinderdagverblijf is er voor kinderen van acht weken tot vier jaar. De kinderen maken deel uit van een vaste groep speelkameraadjes samen met vaste pedagogisch medewerkers. Hierdoor voelen kinderen zich snel veilig en vertrouwd. We streven naar een evenredige groepssamenstelling. Buiten de groep krijgen kinderen de kans om, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, contacten te leggen met andere kinderen.

cirkel voorjaarKinderdagverblijf Duimelotje en Kruimel hebben verticale groepen voor kinderen van acht weken tot drie jaar. Voor elk kind is er veel aandacht en uitdaging op het eigen niveau. Voor kinderen vanaf 3 jaar is er bij Duimelotje en Kruimel een peutergroep. De activiteiten van de peutergroep zijn speciaal op de peuterleeftijd afgestemd. Er is extra aandacht voor taalontwikkeling en de medewerkers zijn geschoold voor het werken met peuters (VVE). Bij Klein Duimpje zijn twee verticale groepen met kinderen van acht weken tot vier jaar.  

Vraag gerust een rondleiding aan op het kinderdagverblijf om de sfeer te proeven.

Als u uw keuze voor een locatie hebt gemaakt en uw kind is geplaatst, dan nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Dit gesprek hebt u met een pedagogisch medewerker van de toekomstige groep van uw kind. Alle praktische zaken worden tijdens het intakegesprek met u doorgenomen. Ook het wenproces van uw kind bij het kinderdagverblijf komt aan bod bij de intake. 

Voor meer informatie over het kinderdagverblijf kunt u contact opnemen met onze plaatsingsmedewerker Harriëtte van Empel via telefoon 0347 - 36 66 78 of e-mail h.vanempel@kinderopvangvianen.nl.