Powered by JS Network Solutions

Plaatsingsregels/proces

Na tijdige inschrijving beoordeelt de afdeling Planning & Plaatsing of wij uw kind kunnen plaatsen. Als plaatsing mogelijk is, ontvangt u van ons een aanbod. Accepteert u dit aanbod, dan ontvangt u een overeenkomst kinderopvang.

Hoe bepalen wij of er plaats is?
Wij plaatsen kinderen in volgorde van inschrijving. Instromen kan op elk gewenst moment in de maand. Voor plaatsing nemen wij de volgende voorrangsregels in acht en houden daarbij rekening met een inschrijftermijn van tenminste vier maanden:

- reeds geplaatste kinderen hebben voorrang bij uitbreiding of wijziging van dagdelen;
- broertjes en zusjes van geplaatste kinderen hebben voorrang;
- kinderen die van het kinderdagverblijf doorstromen naar de BSO hebben voorrang;
- kinderen van alleenstaande ouders hebben voorrang;
- ouders die wonen of werken in Vianen hebben voorrang op ouders die niet wonen of werken in Vianen;
- medewerkers van Stichting Kinderopvang Vianen hebben voorrang.

Naast de voorrangsregels geldt nog een aantal andere voorwaarden voor plaatsing:
- kinderen met een verstandelijke, lichamelijke en/of sociaal-emotionele handicap, medische indicatie,
  ontwikkelingsproblemen of een allergie worden alleen dan geplaatst als het mogelijk is hiermee rekening
  te houden zonder dat belangen van andere kinderen in het geding komen en wij het kind de aandacht en
  zorg kunnen geven die het nodig heeft. Ouders wordt gevraagd een verklaring van de behandelend
  specialist af te geven waarin staat aangegeven dat het kind naar een kindercentrum mag komen.
- kinderen moeten zijn ingeënt volgens het geldende schema van het consultatiebureau.