Powered by JS Network Solutions

LRK en GGD

Stichting Kinderopvang Vianen is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), elke vestiging heeft een eigen registratienummer. Het LRK is een openbaar register van organisaties die vergunning hebben om kinderopvang aan te bieden. Het LRK registratienummer van de vestiging die uw kind bezoekt vindt u bij 'vestigingen', voor een overzicht van alle registratienummers klikt u op overzicht LRK-registratienummers.

De GGD Midden-Nederland inspecteert onze locaties stelselmatig op kwaliteit, waarbij veiligheid en hygiëne centraal staan. De GGD voert de inspecties uit in opdracht van de gemeente Vianen, die verantwoordelijk is om toezicht te houden. De bevindingen van een inspectie legt de GGD vast in een inspectierapport, dat openbaar is. Wij verstrekken de inspectierapporten altijd aan de oudercommissie en leggen ze ter inzage op de betreffende vestiging. De inspectierapporten per vestiging kunt u digitaal bekijken via de link in het tabblad 'vestigingen' op deze website.