Powered by JS Network Solutions

Algemene Voorwaarden

Wij hanteren de Algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Daarnaast hanteren wij nog een aantal bijzondere voorwaarden in aanvulling op de algemene voorwaarden:

Coulance & hardheid
Het management kan in individuele gevallen, op basis van bedrijfsmatige of humanitaire redenen, gemotiveerd afwijken van voorrangsregels en verkoopvoorwaarden.

Groepsindeling
De organisatie mag een kind laten wisselen van locatie of groep op economische of organisatorische gronden, dit ter uiteindelijk oordeel van de directie.

Verkeersveiligheid
Gebruikers van de opvang dienen zich rond de locaties aan de wettelijke verkeersregels te houden. Indien aantoonbaar is dat de gebruiker zich niet aan de verkeersregels houdt, dan krijgt deze een officiële waarschuwing van de organisatie. Indien de gebruiker nogmaals de verkeersregels overtreedt, dan is de organisatie gemachtigd om de overeenkomst kinderopvang te ontbinden.