Powered by JS Network Solutions

Veelgestelde vragen

Hier vindt u veelgestelde vragen met het antwoord. Kunt u de gewenste informatie niet vinden? Neemt u dan even contact met ons op, we helpen u graag verder.

Moet ik mijn kind aanmelden voor BSO als het ook naar het KDV gaat?

Ja, als uw kind vier jaar wordt en naar school gaat dan eindigt de overeenkomst voor kinderdagopvang. U ontvangt niet automatisch een overeenkomst voor buitenschoolse opvang, wij vragen u om uw kind in te schrijven voor de BSO. 

Mijn kind wordt vier jaar, moet ik opzeggen?

Nee, u hoeft niet op te zeggen. In de overeenkomst voor kinderdagopvang staat een einddatum vermeld. Die datum is gekoppeld aan de vierde verjaardag van uw kind. Als u afspraken wilt maken omdat u uw kind iets langer naar het dagverblijf wilt laten komen, of over een overgang naar de BSO, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Hoe kan ik opzeggen?

U kunt uw overeenkomst opzeggen door een e-mail te sturen aan de afdeling planning & plaatsing. Opzeggen kan per dag met een opzegtermijn van een maand. 

Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

U ontvangt de jaaropgave van het lopende jaar altijd in de maand februari van het volgende jaar.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

De belastingdienst beoordeelt of u recht hebt op kinderopvangtoeslag. Alle informatie vindt u op de website www.toeslagen.nl 

Kan ik mijn kind een keer extra laten komen?

Ja, zowel bij kinderdagverblijf als BSO bestaat die mogelijkheid. Voorwaarde is dat uw kind op de eigen groep komt en dat de bezetting het toelaat. Aan de extra opvang zijn kosten verbonden, raadpleeg daarvoor het tarievenoverzicht.

Mijn kind komt een dag niet, moet ik dat laten weten?

Ja, als uw kind een dag niet komt dan horen we dat graag van u. Als u pas weet op de dag zelf dat uw kind niet komt, bijvoorbeeld vanwege ziekte, belt u dan voor 09.00 uur even naar de groep van uw kind. U kunt inspreken op het antwoordapparaat als er nog niemand aanwezig is.


Kan ik incidenteel ruilen van dag(deel)?

Ja, dat kan, echter alleen op de eigen groep en als de bezetting het toelaat. Een verzoek om te ruilen doet u via de SKV app.

Kan ik dagen wijzigen als mijn kind al is geplaatst?

Ja, dat kan. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de afdeling planning & plaatsing. De medewerkers van de afdeling beoordelen of en per wanneer uw verzoek kan worden gerealiseerd. U mag zonder kosten max. 2 keer in een kalenderjaar uw dagdelen wijzigen, vanaf de 3e keer brengen wij € 10,- administratiekosten in rekening.