Powered by JS Network Solutions

Aanvullende informatie

Op deze pagina vindt u informatie over verschillende onderwerpen. Neemt u gerust contact met ons op voor aanvullende informatie, we helpen u graag.

Ruilen
Het incidenteel ruilen van een dagdeel is mogelijk, klik hier om de spelregels te bekijken.

Voeding
Wij vinden gezonde voeding belangrijk en bieden de kinderen die bij ons komen gezonde en verantwoorde voeding aan. In ons voedingsplan staat wat wij de kinderen aanbieden. In het voedingsbeleid staat ook beschreven welke soorten flesvoeding er zijn voor baby's er standaard zijn en waarmee wij u vragen rekening te houden als uw baby borstvoeding krijgt.

Als uw kind ziek is
Een ziek kind heeft extra zorg nodig, wat leidt tot extra belasting op een groep. Kinderdagverblijven en BSO's zijn niet toegerust op de zorg voor zieke kinderen. Bovendien gaan wij ervan uit dat een ziek kind zich thuis het prettigst voelt. Daarom laten wij kinderen niet toe of vragen wij de ouders ze op te halen als een kind koorts heeft (+ 39 graden C), als er sprake is van een herkenbare besmettelijke kinderziekte, (Schema infectieziekten GGD) of als een kind hangerig en lusteloos is en daardoor niet met de groep mee kan komen. We houden altijd rekening met de gezondheid van het kind, de gezondheid van de andere kinderen in de groep, de belangen van de groep en de dienstverlening aan ouders. 

Medicijnen
In principe dienen de pedagogisch medewerkers geen medicijnen toe aan kinderen en voeren zij geen medische handelingen uit. Wel hebben alle pedagogisch medewerkers een geldig EHBO diploma, zodat zij bij kleine ongelukjes adequaat kunnen optreden. Vragen ouders om medicijnen toe te dienen op voorschrift van huisarts of specialist, dan vult een pedagogisch medewerker samen met de ouders een 'overeenkomst gebruik geneesmiddelen' in. Wij geven nooit paracetamol, ook niet op verzoek van de ouders, vanwege het gevaar van een koortsstuip.

Huisregels
Op onze locaties kennen wij huisregels, afspraken die duidelijkheid verschaffen hoe wij met elkaar omgaan. In de huisregels is ook aandacht voor veiligheid en gezondheid. Huisregels zijn voor medewerkers, ouders en kinderen, de huisregels voor ouders hangen op elke locatie op een centrale plaats.

Privacyreglement
Wij geven onze klanten graag duidelijkheid over hoe wij omgaan met het registreren, bewaren en ter inzage geven van hun persoonlijke gegevens. Ons privacyreglement wordt momenteel herschreven in verband met de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG).


Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Daarom hebben wij een klachtenregeling, we stellen het op prijs dat u het ons laat weten als u niet tevreden bent. Zo kunnen we samen met u blijven werken aan een optimale dienstverlening. U kunt uw klacht mailen naar klachten@kinderopvangvianen.nl. Jaarlijks maken wij een openbaar jaarverslag van de klachten, dat wij voorleggen aan onze oudercommissie. Dit publiceren wij elk jaar omstreeks 1 juni op onze website. Het meest recente openbare jaarverslag klachten hier bekijken. 
Bent u onverhoopt niet tevreden over onze afhandeling van uw klacht? Dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Informatie over de Geschillencommissie vindt u op www.degeschillencommissie.nl