Thema's in de komende periode

Het hele jaar door organiseren wij activiteiten voor de kinderen aan de hand van thema's.
Tot de zomer van 2016 staan nog de volgende thema's op het programma.

LOCATIE

THEMA

PERIODE

Duimelotje Wonen

Mei/juni

Klein Duimpje

Kusje……..beter!

Boem…tingeling

Juni

Juni/juli

Kruimel

Verkeer

Juni

BSO’s De Duim, De Rank, De Reus, De Vos en Egbertus

Trouwen

EK Voetbal

Mei/juni

Juni/juli