Per 1 januari 2023 fuseren SKV, SKCN en SKPC Kinderopvang tot één organisatie met een nieuwe naam: Dichtbij kinderopvang. Met deze naam laat de organisatie zien dat zij dichtbij kinderen en ouders staat. Met 68 locaties en ruim 70 gastouders is kinderopvang dichtbij huis. Dichtbij kinderopvang is de grootste maatschappelijke kinderopvang in de regio. De nieuwe naam wordt geleidelijk ingevoerd.

Opvang dichtbij huis
Yvonne Schubad, directeur-bestuurder, is blij met de nieuwe naam en fusie: ‘Ieder kind verdient nabijheid en de beste kansen. Met de fusie hebben we nog meer deskundigheid en professionaliteit op het gebied van kinderopvang in huis. We zijn een opvoedpartner voor ouders en een verbindende schakel met gemeenten, scholen, zorginstellingen en sport- en cultuurorganisaties. Zo zijn we partner in projecten voor de ontwikkeling van kindcentra in Leerdam en Vianen en werken we aan een BSO+-groep in Culemborg. Met de fusie vergroten we onze slagkracht in de zoektocht naar nieuwe locaties en zijn we aantrekkelijker als werkgever.’

Grootste regionale kinderopvang
Dichtbij kinderopvang is de grootste maatschappelijke kinderopvangorganisatie in de gemeenten Vijfheerenlanden en Culemborg met locaties in Tiel en West-Betuwe. Alle kinderen zijn welkom bij Dichtbij, dat alle vormen van opvang biedt, waaronder gastouderopvang en voorschoolse opvang voor peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand.

Werken bij Dichtbij? Kijk op: www.dekinderopvangwerkt.nl