SKPC (Culemborg) sluit aan bij de fusie van SKCN (Leerdam) en SKV (Vianen). Hierdoor ontstaat de grootste regionale maatschappelijke kinderopvangorganisatie in de gemeenten Vijfheerenlanden en Culemborg. Vanaf januari 2023 gaan de drie organisaties verder als één nieuwe organisatie.

Aanhaken bij lopende fusie
SKPC haakt aan bij de lopende SKCN en SKV fusie. De fusie tussen de drie organisaties is een logische stap want ze werken al volop samen. Zo leiden ze samen nieuwe medewerkers op en organiseren ze de verplichte trainingen voor pedagogisch medewerkers. Alle kinderopvanglocaties blijven bestaan en banen blijven behouden. De servicebureaus/kantoren worden samengevoegd in het SKV-kantoor in Vianen, waarbij er nevenvestigingen blijven in Leerdam en Culemborg.

Opvang dichtbij huis
Wij blijven aanwezig in wijken en in dorpskernen en bieden opvang dichtbij huis. Yvonne Schubad, raad van bestuur: ‘Door onze krachten te bundelen ontstaat er een stevige en professionelere organisatie die optimale ontwikkelkansen biedt aan kinderen en aan medewerkers. Om kinderen de beste start te geven, zijn we een opvoedpartner voor ouders en werken we samen met gemeenten, onderwijs en jeugdzorg.’

Opvang voor 4.000 kinderen
Samen vangen SKPC, SKCN en SKV circa 3.500 kinderen op in totaal 55 kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peutergroepen. Zo’n 500 kinderen worden opgevangen via het gastouderbureau. Er werken 400 pedagogisch medewerkers.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht)