SKCN (Stichting Kinderopvang Centraal Nederland) en SKV (Stichting Kinderopvang Vianen) fuseren deze maand om beter in te kunnen spelen op alle veranderingen in de kinderopvangbranche. De lokale opvanglocaties blijven bestaan met de vertrouwde gezichten voor de kinderen. Yvonne Schubad, de huidige directeur-bestuurder van SKCN, leidt de fusieorganisaties. Mieke van der Linden, interim-bestuurder SKV, rondt haar opdracht af op 1 mei 2022.

Beter inspelen op alle veranderingen
SKCN en SKV werken al intensief samen en kunnen door de fusie nog beter inspelen op alle veranderingen in de kinderopvang, zoals de veranderende behoefte van ouders en de wensen van ouders en overheid ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen. Door samen te gaan, ontstaat een maatschappelijke kinderopvangorganisatie die door haar grotere omvang meer slagkracht en veerkracht krijgt en een sterkere positie in de gemeente Vijfheerenlanden en in de regio.

Bundeling expertise
Yvonne Schubad: ‘SKCN en SKV hebben dezelfde visie op kinderopvang. We dragen actief bij aan de ontwikkeling van kinderen zodat ze een goede start maken in de samenleving. Door onze pedagogische expertise te bundelen, verbetert de kwaliteit van onze kinderopvang en professionaliseren we onze dienstverlening. Daarnaast zijn we voor gemeenten, zorginstellingen en scholen de aangewezen samenwerkingspartner.’

Juridische fusie 2023
De vorming van één stichting door de juridische fusie is in januari 2023. Dan wordt ook de nieuwe organisatienaam bekend gemaakt. Het SKCN-servicebureau in Leerdam verhuist in 2022 naar Vianen. Het huidige SKV-kantoor wordt uitgebreid en wordt een nieuw servicebureau gevormd. Omdat SKCN opvang biedt in Leerdam en omgeving blijft er een nevenvestiging in Leerdam met het gastouderbureau en een aantal flexplekken.

Grootste kinderopvangorganisatie gemeente Vijfheerenlanden
SKCN en SKV zijn de grootste kinderopvangorganisaties in de gemeente Vijfheerenlanden. Samen hebben ze in deze gemeente 8 kinderdagverblijven, 15 peuterspeelgroepen en 19 bso’s. Daarnaast heeft SKCN een gastouderbureau en een bso en peuterspeelgroep in Asperen in de gemeente West-Betuwe.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht)