Samen de toekomst in als รฉรฉn maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Met dit doel voor ogen tekenden Yvonne Schubad, directeur-bestuur SKCN en Mieke van der Linden, directeur-bestuurder a.i. SKV op 12 juli jl. vol overtuiging de intentieverklaring. Het vanzelfsprekende uitgangspunt bij de beoogde fusie is dat de kwaliteit van de opvang รฉn de maatschappelijke betrokkenheid van de organisaties binnen Vijfheerenlanden en de kernen daaromheen gewaarborgd blijft.

V.l.n.r. Yvonne Schubad (SKCN), Henk van โ€™t Pad (rvt SKCN), Mieke van der Linden (SKV), Edouard Buning (rvt SKV)

De voorzitters van de raden van toezicht Edouard Buning (rvt SKV) en Henk van โ€™t Pad (rvt SKCN) hebben met hun medeondertekening laten zien dat zij deze stap van harte ondersteunen. Ook de beide ondernemingsraden hebben positief geadviseerd over het voornemen om SKV en SKCN te laten fuseren tot een nieuwe kinderopvangorganisatie.

De komende periode onderzoeken SKCN en SKV wat nodig is om tot een stabiele en professionele nieuwe kinderopvangorganisatie te komen. Waarna in het najaar 2021 het definitieve besluit over de fusie wordt genomen.