Nieuwe directeur-bestuurder SKV

Per 15 september 2019 beëindigt Inge Hertsworm haar werkzaamheden als directeur-bestuurder bij Stichting Kinderopvang Vianen (SKV).

De Raad van Toezicht is blij om te kunnen meedelen dat de sollicitatiegesprekken rondom de nieuwe directeur-bestuurder goed verlopen zijn en dat wij Sandra de Leeuw benoemd hebben als opvolgster van Inge Hertsworm. Sandra de Leeuw komt per 1 september 2019 in dienst van SKV en zal vanaf 15 september 2019 de taken van Inge Hertsworm als directeur-bestuurder van SKV overnemen.

Sandra de Leeuw heeft veel ervaring in de kinderopvang. Zij heeft in diverse functies gewerkt bij Junis Kinderopvang in Alphen aan de Rijn en is sinds 2016 actief als organisatieadviseur ontwikkeling kindcentra, primair onderwijs en kinderopvang bij haar eigen bedrijf Onderwijs & Ko. Zij heeft praktijkervaring in de kinderopvang en heeft in de rol van adviseur directeuren en managers in de kinderopvang bijgestaan om hun organisatie steeds weer te ontwikkelen, te professionaliseren en extern de verbinding te leggen met ketenpartners in het primair onderwijs.

Wij zien de samenwerking met Sandra de Leeuw met veel vertrouwen tegemoet en wensen haar veel succes toe bij SKV. Tegelijkertijd bedanken wij Inge Hertsworm voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren heeft verricht om SKV te laten groeien tot de volwassen organisatie die het inmiddels is geworden.

Raad van Toezicht SKV

Marlieke Sybrandy
Heleen Tonn
Hans Wijgers
Edouard Buning